artikel Eindhovens dagblad

Ad Adriaans  Laatste update: 13:00 Bron: ED

VELDHOVEN – Na vijftien jaar stopt ’t Geitenboerke als Novafarm zorgboerderij. Christ en Marleen Schippers hebben besloten om zelfstandig door te gaan.

Vijftien jaar werkten (ex-)verslaafden op de geitenhouderij van de familie Schippers aan de Toterfout. De dagbesteding liep via de toenmalige Stichting Novafarm. De hulpboeren, zoals Schippers de (ex-)verslaafden noemt, konden goed werken. ,,’t Geitenboerke hebben we er echt mee ontwikkeld.”

Tot voor een jaar of zes maakte de dagbesteding deel uit van het behandelplan van de (ex-)verslaafden. Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2015 verdween dat. Het gevolg was dat er gaandeweg steeds minder hulpboeren naar de geitenhouderij kwamen. Schippers: ,,We begonnen met vijf per dag gedurende vijf dagen per week. Nu komen er gemiddeld nog zes per week. Ook de begeleiders werden al snel ontslagen. Sinds vier jaar hebben we iemand in vaste dienst die de begeleiding op zich neemt.”

Hulpboeren

De arbeidsgerichte zorg waarmee het bedrijf zich onderscheidt, zag Schippers ook steeds meer in het gedrang komen. ,,We zien dat de hulpboeren steeds minder kunnen. Tegenwoordig hebben ze vaak een dubbele diagnostiek. Dat betekent doorgaans een lagere productiviteit en dat er meer begeleiding nodig is.” Afgelopen zomer besloot het echtpaar om het zelf te gaan doen. Ze nam deel aan de aanbesteding Arbeidsgerichte Zorg 18+ voor de gemeentes Veldhoven, Oirschot, Best, Bladel, Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden. De goedkeuring kwam snel. ,,Nu kunnen hier mensen terecht met autisme, psychische klachten, somatische klachten, niet-aangeboren hersenletsel, zintuiglijk beperkten en mensen die in een sociaal isolement zitten.”

De werving van hulpboeren is net gestart. ,,De casemanagers zijn nu aan zet. Zij kunnen hun cliënten nu attenderen op onze zorgboerderij. Het idee is om een groep van maximaal vijf of zes hulpboeren per dag hier te laten werken.”

Daarnaast start Schippers een tweede groep. ,,Deze groep gaat voorbereidend werk doen voor Gasterij ’t Dorpsgenot en maakt dagelijks soep voor de hulpboeren. Ook deze groep zal zo’n vijf mensen tellen. En net als de hulpboeren komen zij maximaal twee dagen per week. Zo kunnen we zoveel mogelijk mensen de kans geven.”