lees meer over Iris

Hoi allemaal!
Mijn naam is Iris, 24 jaar oud en sinds 2015 trotse werknemer bij ’t Geitenboerke. Tijdens mijn
opleiding tot ‘Sociaal Cultureel Werker’ heb ik stage gelopen bij ’t Geitenboerke. De combinatie mens
en dier maakt dat ik geniet van mijn werk.
Binnen de boerderij bied ik de zorgvrager, ook wel hulpboer genoemd, dagvullende klusjes. U kunt
hierbij denken aan het verzorgen van de geiten (zoals: waterbakken schoonmaken, geiten voeren,
etc.) en andere klusjes die gedaan moeten worden op de boerderij. Daarnaast bied ik onze
hulpboeren ook een luisterend oor. Voor de hulpboeren brengt werken op onze boerderij hen
structuur, regelmaat en een gevoel voor verantwoordelijkheid. Dit alles met het uiteindelijke doel:
re-integreren in de maatschappij en het voorbereiden op werken en functioneren in onze
maatschappij.
Buiten mijn fantastische werk, wandel ik graag met mijn hond en vind ik het leuk om veel tijd met
familie en vrienden door te brengen. Ik kan genieten van de meest kleine dingen en doe dit dan ook.

‘IEDEREEN KAN IETS!’

ga hier terug naar de Zorgboerderij pagina