Zorgboerderij

’t Geitenboerke draagt mensen die weer in de maatschappij hun weg willen vinden een warm hart toe. Als vaste begeleidster voor onze hulpboeren is Iris.
Hieronder stelt zij zich graag aan u voor.

Hoi allemaal!
Mijn naam is Iris Jansen, 23 jaar en sinds 2015 trotse werknemer bij ’t Geitenboerke.
Tijdens mijn opleiding tot ‘Sociaal Cultureel Werker’ heb ik stage gelopen bij ’t Geitenboerke. De combinatie mens en dier maakt dat ik geniet van mijn werk. ’t Geitenboerke is een zorgboerderij dat
dagbesteding biedt aan mensen met een verslaving. U kunt hierbij denken aan drugs- of alcoholverslaving. Bovendien beschikt de boerderij, zoals de naam al zegt, over een honderdtal geiten.

Binnen de boerderij bied ik de zorgvrager, ook wel hulpboer genoemd, dagvullende klusjes. Daarnaast bied ik onze hulpboeren ook een luisterend oor.
Het werken op de zorgboerderij biedt een dag- en nachtritme en een gevoel voor verantwoordelijkheid. Dit alles met het uiteindelijke doel: re-integreren in de maatschappij.
Buiten mijn fantastische werk, geniet ik in mijn vrije tijd van dansen. Ook spendeer ik graag tijd met mijn vriendinnen en familie. Ik kan genieten van de meest kleine dingen en doe dit dan ook.

Wij doen mee aan een zorgproject, dit doen we in samenwerking met NovaFarm-Grip.

NovaFarm-Grip is uniek in Nederland door het uitzonderlijke concept van zorgboerderijen waar verslaafden, (ex) justitiabelen en mensen met problemen op psychisch en sociaal gebied werken en soms ook wonen. Onze zorgboerderijen liggen verspreid over geheel Noord-Brabant. Middels het aanbieden van specialistische dagbesteding bieden wij mensen die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn gekomen de kans hun leven weer een nieuwe positieve wending te geven.
Het leven kan door wat voor reden dan ook ernstig worden ontregeld. Wij bieden zorg aan mensen die psychische en/of verslavingsproblemen hebben. NovaFarm-Grip helpt om het ontregelde leven weer op orde te brengen.

 

Aanbod van NovaFarm-Grip

DAGBESTEDINGSBOERDERIJEN
Wij bieden 5 dagen per week specialistische dagbesteding aan onder professionele begeleiding waarbij we een significante bijdrage leveren aan het herstel van onze cliënten (die wij hulpboer noemen). De hulpboer komt gedurende een aantal dagdelen per week op de boerderij om stapsgewijs toe te werken naar een stabieler leven.

Doordat wij de beleiding in eigen huis hebben is het op dit moment nog mogelijk om nieuwe hulpboeren aan te nemen.

 

 

 

CLIËNTEN
Ben jij door wat voor reden dan ook het spoor in het leven even kwijtgeraakt en wil jij weer een nieuwe positieve wending geven aan je toekomst dan is een goede dagbesteding hierbij noodzakelijk. Wij kunnen hierbij een laagdrempelige werkplek bieden waarbij jij in een rustige prikkelarme omgeving kunt werken aan je herstel. Ben je geïnteresseerd neem dan gerust eens contact op.

 

BOEREN
De boeren waarbij de cliënten van NovaFarm-Grip worden geplaatst runnen een economisch onafhankelijk bedrijf. Ze hebben meestal vee. De boeren willen graag iets betekenen voor de medemens die zijn best doet uit een moeilijke fase van zijn leven te komen. De boer heeft het hart op de goede plaats, maar is geen hulpverlener. Hij is ondernemer van een bedrijf waar de handen uit de mouwen moeten worden gestoken. De boerderij is een overzichtelijke en rustige plek. Er zijn veel stimulerende elementen zoals buitenlucht, natuur en…

 

Wil je meer informatie, kijk dan even op   http://novafarm-grip.nl/