zorgboerderij 't Geitenboerke

Iedereen
kan iets!

Iedereen kan iets, daar zijn we van overtuigd. Een zinvolle dagbesteding als hulpboer op de Geitenboerderij, altijd passend in ons “samen-gevoel”.

Samen groeien

We kijken graag samen met onze cliënten, ook wel hulpboeren of deelnemers genoemd, waar hun kwaliteiten liggen en hoe we hen een zinvolle en gestructureerde dagbesteding kunnen bieden.

Daarnaast maken wij bewust de combinatie van 18- en 18+, omdat wij geloven dat iedereen daar van kan leren, en we zo het beste in elkaar naar boven halen.

Een samen-gevoel ervaren. Door je eigenwaarde en zelfvertrouwen te vergroten en gezellig te kletsen.

Zorg en vertrouwen

Hierdoor hopen we onze hulpboeren zich zo ‘normaal’ mogelijk te laten voelen, zodat vaardigheden behouden, maar waar mogelijk, ook zeker uitgebreid kunnen worden. De GGD Brabant-Zuidoost houdt toezicht op de kwaliteit van de geleverde zorg. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de GGD, SZZ, LBZ of ons Zoönose certificaat.

 

Doelgroepen:

  • Mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH);
  • Mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS);
  • Mensen met een somatische beperking;
  • Mensen met psychiatrische klachten;
  • Mensen in een sociaal isolement.


Maar denk hierbij ook aan het ontlasten van de dagelijkse zorg van mantelzorgers; door de dagbesteding van hen over te nemen, nemen wij ook graag de mantelzorgers hun zorgen letterlijk uit handen!

Ons team

Aanmelden

Er is een indicatie van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) nodig om je aan te kunnen sluiten bij onze hulpboeren en/of onze bourgondische groep. Er zijn ook mogelijkheden op PGB basis en WLZ beschikking. Zorgboerderij ’t Geitenboerke werkt samen met SZZ (AGB-code: 73732952), Novafarm en Futuris.

Mail met ons: zorgmanager@geitenboerke.nl

Vrijwilligers
Zou je graag als vrijwilliger een steentje willen bijdragen als ondersteuning voor onze deelnemers? Stuur ons dan een mailtje: zorgmanager@geitenboerke.nl

 

Vertrouwenspersoon inzien

Klachten, klik hier
Privacy beleid, klik hier